Saturday, 4 June 2011

Sebahagian Kelebihan 3 Qul


Kata Abdullah bin Khubaib r.a.: "kami keluar pada suatu malam hujan lebat dan gelap-gulita mencari Rasulullah SAW supaya baginda mendoakan kami, lalu kami berjaya menemui baginda. Baginda pun bersabda : "Katakanlah!" Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Kemudian baginda bersabda lagi : "Katakanlah!" Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa, kemudian baginda bersabda lagi : "Katakanlah!" Jawab saya : Wahai Rasulullah! Apakah yang mesti saya katakan?" Baginda bersabda : "Katakanlah : Tuhanku ialah Allah Yang Maha Esa....." (Surah al-Ikhlas); "Katakanlah : Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang mencipta sekalian makhluk....." (Surah al-Falaq); "Katakanlah : Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara seklain manusia..." (Surah al-Nas);" pada waktu petang dan pada waktu pagi tiga kali. Itu sudah memadai bagimu daripada segala sesuatu."

(Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi dan al-Nasa'i. Menurut al-Tirmizi : Hadis ini dinilai Hasan Sahih)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...